Formulari de cerca

Salutació de l´Alcaldessa

Benvinguts i benvingudes a la pàgina de l’Ajuntament d’Antella.

En aquesta pàgina, trobareu informació clara i transparent de totes aquelles qüestions que interessen tant als residents del poble com al públic en general. Volem que siga l’espai per a conéixer millor el nostre poble. Un mitjà d’informació i de comunicació entre l’administració municipal i els veïns i veïnes d’Antella.

En primer lloc, trobareu la informació sobre l’Alcaldia, el govern municipal, les diferents regidories i el Ple de la corporació municipal. L’horari dels serveis que presta l’Ajuntament i el calendari del contribuent estan també entre la informació necessària que ofereix la pàgina.

Els diversos apartats sobre el poble ens informen de la guia de carrers, del patrimoni municipal, del seu paisatge i dels nostres monuments, així com dels actes festius, culturals, esportius i principals celebracions. També conté un resum de la història del poble, així com adreces i altres dades d’interés.

Els bans, edictes i anuncis de l’Alcaldia i de l’Ajuntament en general, agenda i notícies locals hi seran publicats, a més de fer-ho també per mitjà dels sistemes tradicionals.

Els pressupostos municipals, l’estat de comptes i tot allò relatiu a la Hisenda pública local que interessa a la ciutadania hi tindran sempre complida informació en aquest lloc, on trobareu enllaços d’interés local a Facebook, Twitter i altres mitjans com ara els que connecten a la Generalitat Valenciana, la Diputació, l’Agència Tributària, la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el Butlletí Oficial de la Província (BOP), o el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Hui en dia, les noves tecnologies de la comunicació i la informació ja formen part de la vida quotidiana. Aquestes ens permeten obtindre, en un temps mínim, la informació precisa i actual del nostre poble i de tot allò que ens puga interessar. La pàgina electrònica és, també, una forma d’optimitzar els recursos de la gestió municipal i d’abaratir-ne els costos. Entenem aquesta pàgina municipal també, i sobretot, com un canal de participació amb el qual el veïnat puga fer suggeriments que ens ajuden a anar millorant la gestió del servei del poble.

Esperem que siga una ferramenta i un recurs útils per a la ciutadania del nostre Ajuntament.

Emília Ortíz Castillo