Formulari de cerca

Període mitja de pagament
PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
21/04/2017
Teniu disponible la relació de període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2017.
21/04/2017

D' acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 juliol, el període mitjà de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics de les entitats locals.