46a Edició dels Premis Literaris d'Alberic - 2018

L' Ajuntament d' Alberic convoca la 46a edició deis Premis Literaris d' Alberic, amb l'objectiu de reforçar la identitat cultural. A més, el fet de que la llengua vehicular d'estos premis siga el valencià representa una aposta per la normalització i posada en valor de la nostra !lengua. 

 

Les diferents modalitats i els premis són els següents: 

 

❖ Premi Rafael Comenge de Narrativa

• Dotat amb 1500 € i trofeu.

• Jurat: Vicenta Roig, Vicent Giménez, Mª Amparo Giménez i Antoni Torres.

 

❖ Premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia

• Dotat amb 1500 € i trofeu.

• Jurat: Jesús Huguet, Aurelia Lairón, Silvia Miralles i Josep Vicent Martínez.

 

❖ Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil

• Dotat amb 500 € i trofeu.

• Jurat: Vicenta Roig, Sonia Meléndez, Mª Amparo Giménez i Antoni Torres.

 

❖ Premis Alberic d' Assaig 2019

• Dotat amb 3000 € i trofeu.

• Jurat: Jesús Huguet, Aurelia Lairón, Silvia Miralles, Josep Vicent Martínez, Mª Amparo Giménez i Antoni Torres

 

Els premis Bernat Roig de Narrativa Juvenil, Rafael Comenge de Narrativa i Francesc Badenes Dalmau de Poesia seran lliurats en un acte públic dins de la programació de la Fira de Sant Joan de 2018. 

El premi Alberic d' Assaig sera lliurat l'any 2019, sent comunicat el seu lliurament amb la suficient antelació. 

 

www.alberic.es