(BAN) 23 de març de 2018

Es convoca Sessió Ordinària de l'Ajuntament Ple, a celebrar al Saló de Sessions d'aquesta Casa consistorial, el Dimecres, 28 de març de 2018, a les 19.00 hores, amb l'ordre del Dia especificat al document adjunt a la noticia.