Normalització de la denominació dels carrers d’Antella

En el ple ordinari del passat 27 de desembre de 2017, l’Ajuntament d’Antella va aprovar la Proposta de modificació denominació de carrers del municipi, com figura en el document annex.

ACORD