Presentació i recital de poemes

Josep Micó Conejero

Dia 28 de març, a les 19`30 h

A l'Auditori Municipal l'Assut, Antella

Presentat per Francesc Martínez Alberola