Requisits per a què clubs esportius (i altres) siguen considerats com a tal.

Des del departament de Coordinació de Pilota Valenciana de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, volem informar que s'ha publicat al DOCV el DECRET 2/2018, de 12 de gener, del Consell pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana. S'estableixen els requisits per a què clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportiva, agrupacions de recreació esportiva, seccions esportives d’altres entitats, seccions de recreació esportiva d’altres entitats, societats anònimes esportives i associacions de federacions esportives siguen considerats com a tal.   Per veure la publicació completa, seguisca el següent enllaç i dirigisca a l'apartat de Novetats: http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/pilota-valenciana  

Trobareu més informació a la següent pàgina: 

http://www.ceice.gva.es/documents/161862862/0/DecretEtntitats19-01-18.p…