Supressió barreres arquitectòniques per a persones de la tercera edat

El termini de presentació de les noves sol·licituds finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2018.