(BAN) 17 de gener de 2018

Tota aquella persona que estiga interessada en presentar oferta per a l'aprofitament de pastos en el Monte Públic d'Antella, poden passar per les oficines municipals fins el dia 24 de gener.