10 CONCEPTES CLAU DE GÈNERE EN L'ESTAT DE DRET

15 MAIG 2019

LLOC: Llar del Jubilat

           C/ 9 d'Octubre (del), 1

HORA: 10.00 h