AJORNAMENT PAGAMENT TAXES E IMPOSTOS

AJORNAMENT DE PAGAMENTS DE TAXES E IMPOSTOS DE L’AJUNTAMENT D’ANTELLA.

                                   

                                                                                   

REBUTS NO DOMICILIATS:    

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA

 

Rebràs, com sempre, al teu domicili l’avís de pagament, que podràs fer efectiu en l’oficina bancària de Cajamar o a través del caixer, fins el 17 de juliol de 2020. (Com els rebuts s’han emès abans de la declaració del Decret d’Alarma seran vàlids per pagar, encara que la data de venciment que posa al rebut siga anterior al 17.07.20)

 

REBUTS DOMICILIATS: NOVA DATA DEL CÀRREC EN EL BANC.

  • TAXA PER RECOLLIDA DEL FEM 1r SEMESTRE 2020: 15 de juny de 2020.
  • TAXA SERVEI AIGUA POTABLE 2n SEMESTRE 2019: 15 de juny de 2020.
  • GUALS 2020: 15 de juny de 2020.
  • IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2020: 15 de juny de 2020.