AJUDES PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES- MANCOMUNITAT RIBERA ALTA

Anunci de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre obertura de procediment relatiu a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'execució de programes o activitats culturals i/o esportives corresponents a l'exercici 2020. 

Les bases de convocatòria de concessió d'aquestes ajudes a entitats sense ànim de lucre es poden consultar a la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta www.manra.org (apartat subvencions i ajudes). 

El termini per a demanar aquestes ajudes finalitza  el 27 de març de 2020.