AJUDES URGENTS PER AL LLOGUER DE VIVENDA COVID-19

Ajudes urgents per al lloguer de vivenda, per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la pandèmia ocasionada pel COVID-19.

Beneficiaris/es: persones físiques arrendatàries de vivenda habitual amb problemes transitoris per a fer front al lloguer de la vivenda.

Termini: Del 5 de maig fins el 30 de juny de 2020.