CURSOS DE FORMACIÓ ONLINE TURISME GVA

Turisme Comunitat Valenciana està portant a terme una sèrie d'iniciatives relacionades amb el sector turístic davant la crisi de la

Covid-19 d'entre les què destaquen els següents cursos de formació online dirigits principalment a persones desocupades