NOU CALENDARI FISCAL 2020

AJORNAMENT DE PAGAMENTS DE TAXES E IMPOSTOS                                                                       

* REBUTS NO DOMICILIATS (recollida fem, aigua potable, guals i impost vehicles): AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA.

Rebràs, com sempre, al teu domicili l’avís de pagament, que podràs fer efectiu en l’oficina bancària de Cajamar o a través del caixer, fins el 17 de juliol de 2020. (Com els rebuts s’han emès abans de la declaració del Decret d’Alarma seran vàlids per pagar, encara que la data de venciment que posa al rebut siga anterior al 17.07.20)

 

* REBUTS DOMICILIATS: NOVA DATA DEL CÀRREC EN EL BANC.

  • Taxa per recollida del fem 1r semestre 2020: 15 de juny de 2020.
  • Taxa servei aigua potable 2n semestre 2019: 15 de juny de 2020.
  • Guals 2020: 15 de juny de 2020.
  • Impost de vehicles 2020: 15 de juny de 2020.

 

* TAXA DEL TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 2020 (Consorci Ribera i Valldigna)

-Rebuts no domiciliats: 1 de juliol a l’1 de setembre 2020 (ambdós inclosos)

-Rebuts domiciliats:  Les dates del càrrec seran en dos terminis:

                      Primer: 3 d’agost de 2020 (50%)

                      Segon: 1 de setembre de 2020 (l’altre 50%)

 

* IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI urbana i rústica 2020)

  • Rebuts no domiciliats: 1 d’octubre a l’1 de desembre 2020 (ambdós inclosos).
  • Rebuts domiciliats: 2 de novembre de 2020.