NOVES MESURES DAVANT LA COVID 19

Resolució de la Conselleria de Sanitat 24.10.2020

🛑 *NOVES MESURES DAVANT LA #COVID19*

*La nova Resolució autonòmica es va publicar en el DOCV de 24.10.2020 i va entrar en vigor fins al dia 9 de desembre amb les següents mesures:*

🔶 *Restriccions nocturnes de 00 a 06h.*

Només podran transitar pel carrer aquelles persones que vagen a treballar, que tornen a casa del treball, o que es desplacen per una causa de força major, com una urgència mèdica o l’atenció d’una persona depenent.

🔶 *Límit de 6 persones.*
Es limita a 6 persones el número màxim de membres en una reunió de caràcter familiar o social en espais públics, i també –recalquem, “també”– en espais privats entre persones no convivents.

🔶 *Parcs de 08 a 22 h.*

Els jardins i zones d’esplai a l’aire lliure només podran estar oberts fins les 10:00 hores de la nit.

🔶 *Consum en taula i restauració fins 00h.*

En establiments d’hosteleria i restauració:
- El consum serà sempre en taula, mai en barra.
- Les taules seran d’un màxim de 6 persones.
- Els establiment tancaran a la mitjanit.

🔶 *Restriccions venda d'alcohol.*

Queda prohibida la venda d’alcohol entre les 10:00 hores de la nit i les 08:00 hores del matí, excepte en hosteleria i restauració.

Noves mesures davant la COVID 19
Resolució de la Conselleria de Sanitat 24.10.20