OFICINA COMARCAL D'HABITATGE

L’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Mancomunitat de la Ribera Alta,

Informa que:

té a disposició de tots els veïns i veïnes un servei d’informació, assessorament i acompanyament, en tot el relatiu al RDL 11/2020, de 31 de març, referent a mesures urgents per fer front al COVID-19, i per ajudar a les persones arrendatàries de contractes de lloguer o en processos de desnonament, així com la concreció de mesures de moratòria hipotecària:

 

Oficina comarcal: Telèfon 674206390 

(De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.)