PLE EXTRAORDINARI 17-OCTUBRE-2019

PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT D'ANTELLA, 17-OCTUBRE-2019, A LES 13.00 H., EN EL SALÓ DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT.