PROGRAMA DE VACANCES SOCIALS-GENERALITAT VALENCIANA-

Programa que ofereix un període vacacional a les persones majors de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de l'envelliment actiu.

 

REQUISITS:

  • Ser pensionista de jubilació del Sistema Públic espanyol de Pensions amb 60 anys complits.

Podran participar el cònjuge o parella de fet sense necessitat de que estos reuneixen  els requisits d’edat o pensió.

 

El termini de presentació de les noves sol·licituds des del 05 de juny fins el 05 de juliol de 2019.