RESULTAT DE LA CONSULTA CIUTADANA SOBRE UBICACIÓ DEL MERCAT SETMANAL