ADHESIÓ A DECLARACIONS INSTITUCIONALS

 

 

EN EL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 17 DE JUNY DE 2020, L'AJUNTAMENT D'ANTELLA VA ACORDAR L'ADHESIÓ A LES DECLARACIONS INSTITUCIONALS QUE S'ADJUNTEN, SIGNADES PELS GRUPS POLÍTICS.