CAMPANYA SALUT PÚBLICA 2020

CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA 2020

AJUNTAMENT D’ANTELLA EN COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Aquesta campanya té l’objectiu de contribuir a la millora de la salut pública de la població municipal, i garantir un adequat manteniment de les instal·lacions locals.

El programa dut a terme és el de Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram. 

Publicat l’anunci de la concessió d’ajudes en el Butlletí Oficial de la Província núm. 190, de 01/10/2020, l'Ajuntament d'Antella ha sigut beneficiari d'aquestes ajudes.