MODIFICACIÓ CALENDARI MATRICULA EIM COLORINS CURS 2020-2021

MATRÍCULES DEL 7 AL 10 DE JULIOL

ANUNCI SOBRE MODIFICACIÓ CALENDARI MATRÍCULA ESCOLETA INFANTIL COLORINS CURS 2020-2021

 

El llistat provisional de l’alumnat admés per al pròxim curs en l’Escoleta infantil municipal de primer cicle Colorins d’Antella, es va publicar en data 1.07.2020 en el tauler d’anuncis, fixant de l’1 al 3 de juliol com a termini per a presentar reclamacions, així com el període de matrícula.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publica en el DOCV núm. 8848, de data 2.07.2020, la Resolució per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació infantil i escoles infantils municipals primer cicle per al curs 2020-2021, fixant quinze dies com a termini per a presentar les sol·licituds.

Donat que, això implica avançar el periode de matrículació de l’alumnat per a poder tramitar l’expedient de sol·licitud d’ajudes, es per la qual cosa que queda modificat el calendari següent:

-Dia 6 de juliol de 2020: Es publicarà l’anunci del llistat definitiu de l’alumnat admés.

-Del 7 al 10 de juliol de 2020: Es formalitzarà, per part de les famílies, la matrícula del xiquet o xiqueta a través de la seu electrònica (en el cas de que no disposen de certificat electrònic, podran presentar-la presencialment amb cita prèvia).

(S'adjunten els impressos en pdf, per a formalitzar la matrícula telemàticament)

Telèfon de contacte 665190366