NOTA INFORMATIVA NORMES WHATSAPP

                                NOTA INFORMATIVA

BANS WHATSAPP ANTELLA

Servei d'Informació que posa en marxa l'Ajuntament d'Antella, mitjançant l'aplicació WhatsApp per crear un canal de
comunicació directa amb els veïns de la localitat. Mitjançant aquest sistema els ciutadans poden estar informats en
temps real, de manera directa i de forma continuada de la informació més rellevant que es produisca a Antella. Els
subscrits rebran informació municipal relacionada amb notícies, agenda cultural, esportiva, d'oci o festiva o qualsevol tipus d'incidència que fora necessari comunicar a través del seu Whatsapp.

Com puc donar-me d'alta?
1- Afegeix als teus contactes el número 665 19 06 92.
2- Envia un WhatsApp amb el missatge: NOM COGNOMS, ALTA
    Com puc donar-me de baixa?
1- Envia un WhatsApp amb el missatge BAIXA

NORMES D'ÚS:

✅ S'informarà sobre notícies i assumptes d'especial interès per a la ciutadania, esdeveniments, esdeveniments
municipals i incidències d'interès general.
✅ Els missatges informatius es faran mitjançant llistes de difusió, és a dir seran missatges puntuals i unidireccionals
que envie l'Ajuntament i no grups on s'interactue entre els seus membres.
🛑 En cap cas es respondrà a dubtes, queixes o consultes, per a això hi ha els canals habituals de l'Ajuntament.
🛑 No està permès incloure el contacte "Ajuntament" en grups.
🛑 Els usuaris no podran enviar missatges inadequats al servei d'informació via WhatsApp de l'Ajuntament, aquest tipus de missatges es considerarà com a mal ús de el servei i això suposarà la retirada del servei a aquest contacte i el seu bloqueig si escau.
✅ Els únics missatges d'entrada que s'admetran seran els predefinits d'alta i baixa de l'servei, a més d'aquells que
siguen per sol·licitar l'emissió de bàndols, i únicament per a empreses, autònoms i entitats locals.
✅ L'Ajuntament d'Antella podrà enviar comunicacions en horari de 9:00 a 22:00 hores de dilluns a diumenge, per
respectar les hores de descans dels ciutadans.
✅ Aquestes normes seran públiques i estaran exposades a la pàgina oficial de l'Ajuntament www.antella.es
✅ L'Ajuntament es reserva el dret a modificar aquestes normes per necessitats de servei, prèvia comunicació als seus
usuaris.