Subvenció per a joves

Aquesta subvenció ha sigut finanaciada pel Fons Social Europeu a càrrec del programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, i l’assignació específica per a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en el marc de l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació destinades a Espanya.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPUJU – L’Ajuntament d’Antella ha sigut subvencionat pel SERVEF  amb 47.574,60 €, dins del programa de subvenciones destinades a la contractació de persones jòves, majors de 16 anys i menors de 30 anys, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Si compleixes els requisits i estàs interessat a participar has d'inscriure't en la teua oficina del SERVEF.

 

Amb aquesta subvenció financiada pel FSE, s’ ha contractat a 3 jóvens durant 12 mesos del quals, 2 realitzaran les funcions de Peò Agropecuari y 1 que realitzara funcions de Jardiner a Antella.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMCUJU – L’Ajuntament d’Antella ha sigut subvencionat pel SERVEF amb 27.030,48 €, dins del programa de subvenciones destinades a la contractació de persones jòves, majors de 16 anys i menors de 30 anys, que  figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Si compleixes els requisits i estàs interessat a participar has d'inscriure't en la teua oficina del SERVEF.

 

Amb aquesta subvenció financiada pel FSE, s’ ha contractat a 2 jóvens durant 12 mesos del quals, 1 realitzara les funcions de Tècnic Mitjá Forestal y 1 que realitzara funcions de Tècnic Educació Infantil a Antella.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Més informacio referent a aquestes subvencions:

 

- Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea.

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=Es&langId=es

 

- Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguritat Social)

http://www.empleo.gob.es/uafse/