Serveis Socials

És un sistema gratuït de serveis públics dirigits a tots els ciutadans i totes les ciutadanes del municipi d´Antella que comprén un conjunt d´actuacions i intervencions de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador amb l´objectiu de millorar el benestar social de les persones.