Escut heràldic i Emblema

Format descàrregues

L'escut de l'Ajuntament d'Antella va ser aprovat per Resolució de 20 d'agost de 2006, del Conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, publicada en el DOCV núm. 5345, de 13.09.2006, el qual queda organitzat de la següent manera: "Escut quadrilong de punta redona. Partit i mig truncat. Al primer quarter, en camp d'or, una torre del seu color, maçonada de sable. Al segon quarter, en camp d'argent, un assut del seu color, sobre ones d'argent i atzur. Al tercer quarter, en camp d'or, una àguila alastesa de sable. Per timbre, corona reial oberta."

L'emblema de l'escut heràldic d'Antella es va aprovar pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinaria de 24.07.2020, per a utilitzar en les publicacions institucionals de caràcter divulgatiu o publicitar. És un element representatiu de les comportes de l'assut de la Sèquia Reial del Xúquer